<div align="center"> <h1>Serwis Internetowy Adama</h1> <h3>Serwis poświęcony ewangelizacji, teologii katolickiej, poezji oraz programowaniu</h3> <p>poezja, wiersze, ewangelizacja, Jezus, teologia, eucharystia, liturgia, skaramenty, delphi, html, xml, javascript. perl, php, programowanie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.aydam.org/index.htm" rel="nofollow">http://www.aydam.org/index.htm</a></p> </div>